Velkommen til grønne skoger

Velkommen til grønne skoger

Hurdalsjøen Hotell ligger vakkert til ned mot sjøen med de store skogene rett bak. Med denne flotte plasseringen er det helt naturlig for oss å ha en sterk, grønn profil.


Vår energi er grønn.

Vi varmer rommene ved hjelp av vannbasert varme fra sjøen og jordvarme.
Kun i de mest ekstreme kuldeperiodene må også bruke annen energi i tillegg.

Hurdal er en bærekraftig foregangskommune. Hurdal skal innen 2025 være et pluss-samfunn:
Det skal være karbonnøytralt, ha økonomisk vekst og tilføre innbyggerne og
besøkende livskvalitet.

For oss ved Hurdalsjøen Hotell er det svært inspirerende å være en del av en
bærekraftig foregangskommune. Det engasjerer og forplikter!

Vi ble i fjor sertifisert som miljøfyrtårn. Det betyr at vi har pålagt oss selv svært
strenge miljøkrav som gjennomsyrer hele virksomheten.

Kjerneverdiene hos oss er ekte, ærlig omtanke. For oss er kjerneverdier noe du opplever i
praksis. Som gjest vil du møte ekte, ærlig omtanke.

Å velge Hurdalsjøen er å velge en ekte og ærlig grønn profil.

Velkommen til Hurdalsjøen Hotell, hotellet i de grønne skoger!