Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Hurdalsjøen Hotell jobber aktivt for å opprettholde og ivareta miljøvennlig drift av hotellet.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.